THÔNG TIN KHÓA HỌC

KHÓA HỌC CHẤT LƯỢNG

Biên soạn bởi Laptrinhjavaweb

HỌC QUA VIDEO QUAY SẴN

Online dễ tiếp cận, thời gian linh hoạt

CÔ GIÁO TÂM HUYẾT, NHIỀU KINH NGHIỆM

Cô giáo Lâm chia sẻ tận tình, dễ hiểu

HỖ TRỢ TRỌN ĐỜI

Không giới hạn thời gian học tập

ĐỘI NGŨ LUÔN ĐỒNG HÀNH

CSKH và Kỹ thuật sẵn sàng hỗ trợ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

1. Tìm hiểu các mối quan hệ trong database 
- One to One 
- One To Many 
- Many To Many 
- Chú ý bảng trung gian có 2 kiểu 
+ Bảng tự phát sinh 
+ Bảng có sẵn
2. Quy tắc đặt tên bảng trung gian 
- Nếu như 2 đối tượng đó chỉ có 1 quan hệ many to many duy nhất: ghép tên 2 đối tượng lại 
- Nếu có nhiều quan hệ many to many trong nhiều hoàn cảnh khác nhau: đặt tên theo business
3. Một số khái niệm trong sql và cách tạo bảng trung gian trong hệ many to many
- Giải thích Foreign key 
- Khái niệm alter table

PHẦN 2

1. Hướng dẫn một số cú pháp & cách dùng một số từ khóa trong sql
- Khái niệm like 
- Khái niệm in 
- Khái niệm exist 
- Khái niệm between

PHẦN 4

1. Một số lưu ý khi xóa table 
2. Hướng dẫn import script vào mysql workbench
3. Khái niệm & hướng dẫn nối bảng trong sql 
- Khái niệm: 
+ Inner join 
+ Left join 
+ Right join 
- Áp dụng các khái niệm nối bảng vào bài toán thực tế 
+ Cho biết số lượng comment trên mỗi bài viết là bao nhiêu (tên bài viết, số lượng comment trên bài viết đó) 
+ Xuất những bài biết có số SL > 2
4. Hướng dẫn viết script và cách dùng một số từ khóa trong sql để áp dụng vào bài tập trên
- Khái niệm alias 
- Khái niệm count 
- Khái niệm group by 
- Khái niệm where 
- Khái niệm having 
- Khái niệm union

PHẦN 3

1. Giới thiệu loại dự án có trong các công ty & cách triển khai dự án 
- Dự án mới hoàn toàn 
- Dự án có sẵn 
- Quá trình phát triển dự án 
- Giới thiệu một số tool build web kéo thả
2. Phân tích đối tượng, chức năng của dự án thực tế 

PHẦN 1

3. Cách thiết kế database dựa theo các đối tượng, chức năng đã được phân tích 
4. Một số khái niệm trong sql
- Khái niệm về script trong sql 
- Sự khác nhau giữa varchar và text trong mysql 
- Giải thích PRIMARY KEY 
- Int và bigint trong mysql 
- Giải thích auto_increment 
- NULL và NOT NULL

450.000 VNĐ

\n \n \n \n

Địa chỉ:52/27 Đường số 4, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
0909.804.713 / 0896.446.753
cskh@laptrinhjavaweb.com

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LAPTRINHJAVAWEB

FOLLOW US

MST/ĐKKD/QĐTL: 0316791735